29 มกราคม 2562 สุ่มตรวจโรงงาน จ.สมุทรสาคร ขู่พบปล่อยฝุ่นพิษเอาผิดทันที

ที่มา: http://news.thaipbs.or.th/content/277326

ชาวจังหวัดสมุทรสาครต้องประสบกับปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กปกคลุมพื้นที่ ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ยังอยู่ในระดับที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ วัดได้ 85 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้นจากช่วงเช้าของวันเดียวกันที่วัดได้ 54 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร พื้นที่ที่ยังมีฝุ่นละอองปกคลุมมากที่สุด คือ บนถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย และบริเวณถนนพระราม 2 ในอำเภอเมืองสมุทรสาคร ซึ่งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ใช้รถน้ำพ่นฉีดน้ำเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองอย่างต่อเนื่อง ขณะที่อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครขอความร่วมมือจากโรงงานอุตสาหกรรมกว่า 6,000 แห่ง ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ให้หามาตรการในการควบคุมปริมาณฝุ่นละอองและมลพิษในอากาศ และเตรียมส่งเจ้าหน้าที่สุ่มตรวจตามโรงงานต่างๆ โดยเฉพาะในอำเภออ้อมน้อย หากพบมีการปล่อยฝุ่นละอองสู่อากาศปริมาณมากจะมีการพิจารณาเอาผิดตามกฎหมาย นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังแจ้งเตือนให้ประชาชนงดเว้นกิจกรรมกลางแจ้งในจังหวัดสมุทรสาคร เพราะยังมีฝุ่นละอองขนาดเล็กปกคลุมในระดับที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และประชาชนต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน